Kontakt

Surfland Systemy Komputerowe SA (SSK SA)

ul. Borowska 283B
50-556 Wrocław
NIP: 895-15-92-263
REGON: 931153964
KRS: 0000023205
Kapitał zakładowy: 4 127 366,00 zł

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem 0000023205

Spółka wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem 000005624

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 1841.

17.09.2014 Wroclaw Uroczystosc otwarcia ITQ Data Center  fot. Miłosz Poloch

Dział Handlowy

pon-pt godz. 8:30-16:30

Pomoc techniczna

dla klientów serwisowych